SHEA

Swedish Health Economics Association

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Femte SHEA-konferensen

Den femte årliga SHEA-konferensen kommer äga rum den 17-18 mars 2016 i Göteborg. Platsen för konferensen är Konferenscentrum Wallenberg, beläget på Medicinareberget, ovanför Sahlgrenska sjukhuset. Dag 1 är planerad att starta 09:30 med en konferensmiddag vid ca 19:00, och Dag 2 är tänkt att avslutas vid 15:30. Programmet består av inbjudna föreläsare, seminarier och fria föredrag.

SHEA-konferensen arrangeras denna gång av Centrum för Hälsoekonomi vid Göteborgs Universitet (CHEGU), i samarbete med Gothia Forum och Enheten för Hälsometri vid Sahlgrenska Akademin. Vi arbetar tillsammans för att konferensen skall bli en härliga upplevelse med stimulerande innehåll och trivsam samvaro.

Anmälningssidan för konferensen i Göteborg (17-18 mars) är nu tillgänglig. Ni når anmälningssidan här. På denna sida hittar ni även konferensprogrammet.

Huvudtalarna för 2016 års SHEA-konferense är professor James Hammit och professor Martin Knapp:

James Hammitt är professor vid Harvards universitet och föreståndare för Harvard Center for Risk Analysis. Professor Hammitt är en av världens ledande auktoriteter kring teori, metod och tillämpning av olika ekonomiska metoder (kostnads-nytto-analys och kostnads-effekt-analys) för att utvärdera interventioner inom hälso- och sjukvården såväl som inom miljörisker. Professor Hammitt har en omfattande publikationslista i de ledande internationella tidskrifterna på området och är regelbundet anlitad som expert och sakkunnig av beslutande myndigheter i USA såväl som i Europa. Professor Hammitts keynote vid den femte SHEA-konferensen i hälsoekonomi har titeln ”Challenges in the economic evaluation of health interventions”.

Martin Knapp är professor vid London School of Economics and Political Science (LSE) och föreståndare för Personal Social Services Research Unit vid LSE. Professor Knapp har publicerat 15 böcker och över 500 artiklar i internationella tidskrifter och hans forskning rör sig framförallt kring hälsoekonomiska analyser av hjärnans sjukdomar där han är den ledande hälsoekonomiska auktoriteten. Demens, autism och långtidsvård har haft ett särskilt fokus. Professor Knapps forskning har genomgående en mycket tydlig koppling till policy och han anlitas regelbundet som expert i nationella och internationella sammanhang.

Professor Knapps keynote vid den femte SHEA-konferensen i hälsoekonomi har titeln ”Mental health and the economy: challenges, opportunities, evidence”.

pdf icon

Programbok 2016 (pdf)

 

Senast uppdaterad 2016-03-10 12:25