SHEA

Swedish Health Economics Association

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

  • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
  • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
  • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
  • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
  • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
  • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området

Nyheter

  • Nordic Journal of Health Economics (NJHE) planerar ett temanummer med internationella jämförelser av olika hälso- och sjukvårdssystem, exempelvis vad gäller effektivitet, kvalitet, resultat och tillgänglighet. Journalen hälsar er välkomna att skicka in artiklar på detta tema senast 30 april 2017. För mer information, se www.njhe.org

 

 

Senast uppdaterad 2017-04-06 20:56