SHEA

Swedish Health Economics Association

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

  • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
  • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
  • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
  • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
  • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
  • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området


Nyheter

Tredje SHEA-konferensen

Den 20-21 mars anordnade Svensk Förening för Hälsoekonomi, SHEA, den tredje nationella hälsoekonomiska konferensen i samverkan med Lunds universitet. Mer information och presentationer hittar du på http://www.nek.lu.se/hem/sheakonferens/

Disputation

Den 8 maj kl 13.30 försvarar Sun Sun sin avhandling Social and regional differences in population health status, values for health, and subjective well-being in China vid Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik. För mer information http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41980

 

Senast uppdaterad 2014-04-15 15:29