SHEA

Swedish Health Economics Association

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

 • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
 • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
 • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
 • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
 • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
 • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området

Nyheter

Boka datumen för den femte SHEA-konferensen redan nu!

Den 17-18 mars kommer SHEA arrangera sin årliga konferens i Göteborg. Vi hoppas kunna lägga upp mer information om konferensen inom kort.

Ny styrelse vald vid föreningens årsmöte 2015

Till ny styrelse valdes:

 • Ordförande (vald på ett år): Katarina Steen Carlsson, nyval.
 • Ledarmöter i styrelsen (vald på två år): Kristian Bolin (nyval), Kristina Burström (omval), Thomas Eriksson (omval), Birger Forsberg (omval), Marianne Heibert Arnlind (omval), Lars-Åke Levin (omval). Margareta Dackehag och Jonas Lundkvist valdes vid årsmötet 2014, och kvarstår alltså i styrelsen ett år till.
 • Styrelsesuppleant: Valberedningen föreslår inget val av styrelsesuppleant.
 • Revisor (vald på ett år): Vibeke Sparring (omval)
 • Revisorssuppleant (vald på ett år): Sarah Friberg (omval)

Stor förbättringspotential i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel

Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat klinikläkemedelsprojektet, dvs den pågående försöksverksamheten där TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel och en grupp inom SKL ger en rekommendation till landstingen om läkemedlets användning utifrån TLV:s underlag. Rapporten "Värdefullt men inte fullvärdigt. Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel" finns att ladda ner eller beställa på www.vardanalys.se.

 

Senast uppdaterad 2015-10-15 18:46