SHEA

Swedish Health Economics Association

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

 • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
 • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
 • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
 • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
 • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
 • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området

Nyheter

  Program, information och anmälan till konferensen hittar du här.

   

 • Till medlemmarna i Svensk förening för hälsoekonomi

  Nu kommer ditt årliga tillfälle att påverka föreningens arbete! Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter till styrelsen för SHEA, eventuella suppleanter, samt revisorer inför årsmötet i mars 2017.

  Vi vill nu gärna ha nomineringar till dessa poster från SHEAs medlemmar. SHEA är en medlemsorganisation, och det är aktiva medlemmar som gör att föreningen kan bedriva en verksamhet som är relevant och viktig för oss alla. Man behöver inte ha frågat den man nominerar, och man kan nominera sig själv. Valbar är den som är medlem i föreningen.  Valberedningen kommer att ta hänsyn till alla nomineringar i sitt arbete och kontakta de som har blivit nominerade, men talar inte om för någon utomstående vem som nominerat en person. Valberedningens förslag presenteras på årsmötet.

  Det finns ett antal aspekter som vi avser beakta i det förslag som läggs fram till årsmötet. Valberedningen tycker att det är viktigt att styrelsens sammansättning speglar variationen i föreningen, bland annat avseende geografisk spridning, typ av arbetsplats och erfarenhet. Vi ser också ett behov av kontinuitet i styrelsearbetet samtidigt som en viss omsättning av ledamöter är naturlig i välfungerande föreningar.

  Valberedningen ska lämna ett förslag senast en månad före årsmötet, vilket innebär att vi behöver nomineringarna så snart som möjligt, dock senast den 16 januari. Nomineringar skickas till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

  Det bör understrykas att valberedningen lämnar ett förslag, och att det står varje medlem fritt att själv föreslå personer att väljas på årsmötet, om man inte är nöjd med valberedningens förslag.

  Kontakta gärna valberedningen för ytterligare information!

 • Nordic Journal of Health Economics (NJHE) planerar ett temanummer med internationella jämförelser av olika hälso- och sjukvårdssystem, exempelvis vad gäller effektivitet, kvalitet, resultat och tillgänglighet. Journalen hälsar er välkomna att skicka in artiklar på detta tema senast 30 april 2017. För mer information, se www.njhe.org

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-09 08:28