SHEA

Swedish Health Economics Association

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

 • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
 • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
 • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
 • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
 • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
 • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området


Nyheter

Dags att anmäla sig till den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen den 19-20 mars på Bonnier Conference Center i Stockholm

Konferensen kommer att innehålla temasessioner, enskilda föredrag, posters och inbjudna huvudtalare. Dessa är:

Magnus Lindelöw har arbetat med Världsbanken sedan 2003 kring bland annat hälsoreformer, finansierings- och fördelningsfrågor. Magnus har en PhD från Oxford och är just nu en av de mest citerade svenska hälsoekonomerna. Han har publicerat ett antal artiklar i ledande hälsoekonomiska tidskrifter om s.k. "hälsochocker" - effekter på hushållsekonomi och hälsa av patientavgifter, sjukförsäkringssystem och hälsoreformer, bland annat i Kina. Magnus är för närvarande koordinator för Världsbankens program för hälsa, utbildning, social skydd och fattigdom i Brasilien.

Martin Karlsson är professor i hälsoekonomi vid universitet i Duisburg-Essen och leder där forskningscentret CINCH, Competent in Competition and Health, där man samlat hälsoekonomisk verksamhet vid tre olika organisationer. Martins forskning kretsar kring de långsiktiga konsekvenserna av olika exogena förändringar i välfärdsstatens barndom, effekter av väder och miljöutsläpp på olika hälsovariabler och det tyska sjukförsäkringssystemet.

Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi i samarbete med Dagens Medicin Agenda.

Fullständigt program presenteras senare.

Välkommen med din anmälan på: http://www.dagensmedicin.se/seminarier/fjarde-nationella-halsoekonomiska-konferensen/. I anmälningsavgiften ingår medlemskap i SHEA 2015.

 

Valberedningen söker nomineringar till ledamöter till styrelsen

Inför årsmötet i mars 2015 ska valberedningen lämna förslag på ledamöter till styrelsen för SHEA, eventuella suppleanter, samt revisorer. De söker nu nomineringar till dessa poster från SHEAs medlemmar. Man behöver inte ha frågat den man nominerar, och man kan nominera sig själv. Valbar är den som är medlem i föreningen. Valberedningen kommer att ta hänsyn till alla nomineringar i sitt arbete och kontakta de som har blivit nominerade. Valberedningens förslag presenteras på årsmötet.

Det finns ett antal aspekter som valberedningen avser beakta i det förslag som läggs fram till årsmötet. Valberedningen tycker att det är viktigt att styrelsens sammansättning speglar variationen i föreningen, bland annat avseende geografisk spridning, typ av arbetsplats och erfarenhet. De ser också ett behov av kontinuitet i styrelsearbetet samtidigt som en viss omsättning av ledamöter är naturlig i välfungerande föreningar.

Valberedningen ska lämna ett förslag senast en månad före årsmötet, vilket innebär att de behöver nomineringarna så snart som möjligt, dock senast den 15 januari. Det bör understrykas att valberedningen lämnar ett förslag, och att det står varje medlem fritt att själv föreslå personer att väljas på årsmötet, om man inte är nöjd med valberedningens förslag. Kontakta gärna valberedningen för ytterligare information.

 

SHEA-konferens 19-20 mars 2015 i Stockholm

Den fjärde nationella konferensen i hälsoekonomi arrangeras av SHEA i samarbete med Dagens Medicin den 19-20 mars 2015. Konferensen kommer att hållas i Bonnierhusets konferensanläggning på Torsgatan 21. Som tidigare kommer konferensen att ha ett par paneler med inbjudna key note speakers och i övrigt bygga på medlemmarnas arbete. Det finns möjligheter att inkomma med:

 1. Abstrakt för enskilt föredrag eller poster
  Abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion under respektive rubrik och omfatta max 300 ord. Därtill skall namn på presentatör (understryket) och övriga författare samt deras organisationstillhörighet anges. Uppge om ni i första hand önskar muntlig presentation eller poster.

 2. Förslag på temasessioner
  Förslag på temasessioner skall innehålla tema, bakgrund, syfte, kort beskrivning av sessionens innehåll och omfatta max 400 ord. Därtill skall namn på deltagare (3-5) samt deras organisationstillhörighet anges.
I båda fallen skall e-mail till huvudansvarig anges tydligt. Förslag skall inkomma senast 15 december och skickas som MS Word-filer i typsnitt 11 pt Times New Roman (enkelt radavstånd) till adressen Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .
Vi ser fram emot era bidrag! Låt oss tillsammans göra konferensen till en riktigt bra och trevlig träffpunkt för oss alla.

Stor förbättringspotential i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel

Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat klinikläkemedelsprojektet, dvs den pågående försöksverksamheten där TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel och en grupp inom SKL ger en rekommendation till landstingen om läkemedlets användning utifrån TLV:s underlag. Rapporten "Värdefullt men inte fullvärdigt. Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel" finns att ladda ner eller beställa på www.vardanalys.se.

 

Senast uppdaterad 2015-01-28 09:16