SHEA

Swedish Health Economics Association

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

 • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
 • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
 • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
 • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
 • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
 • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området

Nyheter

Valberedningens förslag inför föreningens årsmöte 2015

Valberedningen, utsedd vid föreningens ordinarie årsmöte i Lund 21 mars 2014, lämnar följande förslag till val vid årsmötet 2015.

 • Ordförande (väljs på ett år): Katarina Steen Carlsson, nyval. (Joakim Ramsberg har avböjt omval)
 • Ledarmöter i styrelsen (väljs på två år): Kristian Bolin (nyval), Kristina Burström (omval), Thomas Eriksson (omval), Birger Forsberg (omval), Marianne Heibert Arnlind (omval), Lars-Åke Levin (omval). Margareta Dackehag och Jonas Lundkvist valdes vid årsmötet 2014, och kvarstår alltså i styrelsen ett år till.
 • Styrelsesuppleant: Valberedningen föreslår inget val av styrelsesuppleant.
 • Revisor (väljs på ett år): Vibeke Sparring (omval)
 • Revisorssuppleant (väljs på ett år): Sarah Friberg (omval)

Dags att anmäla sig till den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen den 19-20 mars på Bonnier Conference Center i Stockholm

Konferensen kommer att innehålla temasessioner, enskilda föredrag, posters och inbjudna huvudtalare. Dessa är:

Magnus Lindelöw har arbetat med Världsbanken sedan 2003 kring bland annat hälsoreformer, finansierings- och fördelningsfrågor. Magnus har en PhD från Oxford och är just nu en av de mest citerade svenska hälsoekonomerna. Han har publicerat ett antal artiklar i ledande hälsoekonomiska tidskrifter om s.k. "hälsochocker" - effekter på hushållsekonomi och hälsa av patientavgifter, sjukförsäkringssystem och hälsoreformer, bland annat i Kina. Magnus är för närvarande koordinator för Världsbankens program för hälsa, utbildning, social skydd och fattigdom i Brasilien.

Martin Karlsson är professor i hälsoekonomi vid universitet i Duisburg-Essen och leder där forskningscentret CINCH, Competent in Competition and Health, där man samlat hälsoekonomisk verksamhet vid tre olika organisationer. Martins forskning kretsar kring de långsiktiga konsekvenserna av olika exogena förändringar i välfärdsstatens barndom, effekter av väder och miljöutsläpp på olika hälsovariabler och det tyska sjukförsäkringssystemet.

Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi i samarbete med Dagens Medicin Agenda. Mer information hittar du på http://www.dagensmedicin.se/seminarier/fjarde-nationella-halsoekonomiska-konferensen/ där du även kan anmäla dig. I anmälningsavgiften ingår medlemskap i SHEA 2015.

Stor förbättringspotential i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel

Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat klinikläkemedelsprojektet, dvs den pågående försöksverksamheten där TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel och en grupp inom SKL ger en rekommendation till landstingen om läkemedlets användning utifrån TLV:s underlag. Rapporten "Värdefullt men inte fullvärdigt. Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel" finns att ladda ner eller beställa på www.vardanalys.se.

 

Senast uppdaterad 2015-03-05 20:25