SHEA

Swedish Health Economics Association

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja

 • utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin
 • utvecklingen av hälsoekonomi som teoretisk och tillämpad vetenskap
 • användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället
 • spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat
 • utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi
 • internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området


Nyheter

SHEA:s höstmöte 21 november, Stockholm

Nu är det snart dags för SHEA:s höstmöte och årets höstmöte har temat: "Registerforskning, real-world data och hälsoekonomi". Mer information finns under fliken höstmöte.

SHEA-konferens 19-20 mars 2015 i Stockholm

Den fjärde nationella konferensen i hälsoekonomi arrangeras av SHEA i samarbete med Dagens Medicin den 19-20 mars 2015. Konferensen kommer att hållas i Bonnierhusets konferensanläggning på Torsgatan 21. Som tidigare kommer konferensen att ha ett par paneler med inbjudna key note speakers och i övrigt bygga på medlemmarnas arbete. Det finns möjligheter att inkomma med:

 1. Abstrakt för enskilt föredrag eller poster
  Abstrakt ska innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion under respektive rubrik och omfatta max 300 ord. Därtill skall namn på presentatör (understryket) och övriga författare samt deras organisationstillhörighet anges. Uppge om ni i första hand önskar muntlig presentation eller poster.

 2. Förslag på temasessioner
  Förslag på temasessioner skall innehålla tema, bakgrund, syfte, kort beskrivning av sessionens innehåll och omfatta max 400 ord. Därtill skall namn på deltagare (3-5) samt deras organisationstillhörighet anges.
I båda fallen skall e-mail till huvudansvarig anges tydligt. Förslag skall inkomma senast 15 december och skickas som MS Word-filer i typsnitt 11 pt Times New Roman (enkelt radavstånd) till adressen Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .
Vi ser fram emot era bidrag! Låt oss tillsammans göra konferensen till en riktigt bra och trevlig träffpunkt för oss alla.

Stor förbättringspotential i arbetet med hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel

Vårdanalys har på regeringens uppdrag utvärderat klinikläkemedelsprojektet, dvs den pågående försöksverksamheten där TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar av klinikläkemedel och en grupp inom SKL ger en rekommendation till landstingen om läkemedlets användning utifrån TLV:s underlag. Rapporten "Värdefullt men inte fullvärdigt. Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel" finns att ladda ner eller beställa på www.vardanalys.se.

 

Senast uppdaterad 2014-11-03 13:46